Závěrečný účet 2020

Závěrečný účet 2020
Seznam příloh:
– Příloha účetní uzávěrky obec Velenov 122020
– Příloha účetní uzávěrky ZŠ Velenov 122020
– Rozvaha obec Velenov 122020
– Rozvaha ZŠ Velenov 122020
– Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2020
– Výkaz zisku a ztrát obec Velenov 122020
– Výkaz zisku a ztrát ZŠ Velenov 122020
– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Vyvěšeno dne 23.6.2021

Návrh závěrečného účtu 2020

Návrh závěrečného účtu 2020
Seznam příloh:
– Příloha účetní uzávěrky obec Velenov 122020
– Příloha účetní uzávěrky ZŠ Velenov 122020
– Rozvaha obec Velenov 122020
– Rozvaha ZŠ Velenov 122020
– Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2020
– Výkaz zisku a ztrát obec Velenov 122020
– Výkaz zisku a ztrát ZŠ Velenov 122020
– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Vyvěšeno dne 24.5.2021