Červenec 2017

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Boskovicko.
Vyvěšeno: 25.7.2017

 

 

Nařízení hejtmana Jihomoravského kraje o vyhlášní doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru od 18:00 hodin 18.7.2017 do odvolání.
Vyvěšeno: 18.7.2017

 

Starosta obce Velenov ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky
Základní školy Velenov, příspěvkové organizace, okres Blansko
.
Vyvěšeno: 18.7.2017

 

V souladu s ustanovením § 39, odst 10 zákona č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – zveřejňované informace Svazku
Vyvěšeno: 12.7.2017

 

 

Květen 2017

Návrh závěrečného účtu – obec Velenov
Vyvěšeno dne: 26.5.2017

přílohy 1 k závěrečného účtu – obec Velenov
Vyvěšeno dne: 26.5.2017

přílohy 2 k závěrečného účtu – obec Velenov
Vyvěšeno dne: 26.5.2017

Záměr pronájmu – škola
Smlouva o nájmu ZŠ
Vyvěšeno dne: 23.5.2017

Návrh závěrečného účtu – Svazek obcí Boskovicko
Vyvěšeno dne: 22.5.2017

 

Rozpočtové opatření 4/2017
Vyvěšeno dne: 15.5.2017

 

Záměr prodeje části pozemku
Vyvěšeno dne 3.5.2017

Pozvánka na veřejnou schůzi 10.5.2017
Vyvěšeno dne 3.5.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Vyvěšeno dne 3.5.2017

Únor 2017

Rozpočet 2017
Deník schváleneho rozpočtu 2017
Vyvěšeno dne: 22.2.2017

 

Rozpočtové opatření 1/2017.pdf
Vyvěšeno dne: 22.2.2017

 

Pozvánka na veřejnou schůzi 22.2.2017
Vyvěšeno dne: 15.2.2017

 

Poplatek za odpady se platí:
– jednorázově se splatností k 31. březnu 2017 nebo
– ve dvou stejných splátkách, splatných k 31. březnu a 30. září 2017.

 

 

Leden 2017

 

Pozvánka na veřejnou schůzi 1.2.2017
Vyvěšeno dne: 25.1.2017

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY –
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky:

mimořádná veterinární opatření vydaná pod č.j. SVS/2017/003507-B ze dne 6. 1. 2017 (dále jen „MVO“), Vyvěšeno 16.1.2017

 

Poplatek za odpady se platí:
– jednorázově se splatností k 31. březnu 2017 nebo
– ve dvou stejných splátkách, splatných k 31. březnu a 30. září 2017.