Poplatek za svoz a třídění komunálního odpadu, poplatek ze psů za rok 2020

V úředních hodinách probíhá výběr poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu. Poplatek činí 450,- Kč.

Tento poplatek platí:
– každá fyzická osoba s trvalým pobytem v obci
– každý vlastník rekreační stavby, bytu a nebo rodinného domu, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

Poplatek za odpady se platí nově pouze jednorázově se splatností do 30. 6. 2020.

Dále budou vybírány poplatky za psy. Sazba činí za prvního psa 100,- Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč.

Platbu je možné provést i bankovním převodem na účet obce Velenov
Číslo účtu: 1361774399/0800
Variabilní symbol: číslo popisné domu nebo číslo evidenční rekreační chaty
Zpráva pro příjemce: účel platby a jméno poplatníka např. „odpady Novák“

Prosinec 2019

Návrh rozpočtu obce Velenov na rok 2020
Vyvěšeno dne 2.12.2019

Návrh střednědobého výhledového rozpočtu obce Velenov na rok 2021 až 2024
Vyvěšeno dne 2.12.2019

Návrh rozpočtu ZŠ Velenov na rok 2020
Vyvěšeno dne 2.12.2019

Návrh střednědobého výhledového rozpočtu ZŠ Velenov na rok 2021 až 2022
Vyvěšeno dne 2.12.2019

Rozpočtové opatření 11/2019
Vyvěšeno dne 10.12.2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva dne 18.12.2019 v 16:30 hodin
Vyvěšeno dne 11.12.2019

Rozpočtové opatření 12/2019
Vyvěšeno dne 16.12.2019

Rozpočtové opatření 13/2019
Vyvěšeno dne 23.12.2019

Schválený rozpočet obce Velenov na rok 2020
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Velenov na rok 2021 až 2024
Schválený rozpočet ZŠ Velenov na rok 2020
Schválený střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Velenov na rok 2021 až 2022
Vyvěšeno dne 23.12.2019

Informujeme občany o sloučení položky Poplatku z ubytovací kapacity a Poplatku z rekreačního pobytu do nově vzniklé položky schváleného rozpočtu obce Velenov 2020 – Poplatek z pobytu, který bude zaznamenávaný v rozpočtu na položce 1342.

Listopad 2019

Rozpočtové opatření 10/2019
Vyvěšeno dne 13.11.2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva dne 27.11.2019 v 16:30 hodin
Vyvěšeno dne 20.11.2019

Rozpočet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí na rok 2020
Vyvěšeno dne 25.11.2019

Svazek obcí Boskovicko
Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno dne 25.11.2019

Výběrové řízení

Základní škola Velenov vypisuje výběrové řízení na pozici vychovatele/vychovatelky školní družiny, dále na pozici školník/školnice.
Další informace naleznete zde.