Návrh závěrečného účtu 2020

Návrh závěrečného účtu 2020
Seznam příloh:
– Příloha účetní uzávěrky obec Velenov 122020
– Příloha účetní uzávěrky ZŠ Velenov 122020
– Rozvaha obec Velenov 122020
– Rozvaha ZŠ Velenov 122020
– Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2020
– Výkaz zisku a ztrát obec Velenov 122020
– Výkaz zisku a ztrát ZŠ Velenov 122020
– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Vyvěšeno dne 24.5.2021

Veřejná vyhláška Finančního úřadu Jihomoravského kraje

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj oznamuje, že ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj v úředních hodinách po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2021. Celé znění vyhlášky.