Říjen 2016

Pozvánka na veřejnou schůzi 19.10.2016
Vyvěšeno dne: 19.10.2016

 

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 19.10.2016

 

Výsledky voleb do Senátu parlamentu ČR, konaných ve dnech 14. a 15. října 2016
Vyvěšeno dne: 15.10.2016

 

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu ČR, konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
Vyvěšeno dne: 8.10.2016

 

 

Srpen 2016

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Velenov pro volby do zastupitelstev krajů, konaných ve dnech 7. a 8. října 2016

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů

Oznámení o aplikaci herbicidů Roundup Biaktiv

 

 

Květen 2016

Svazek boskovicko Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření 2015 a ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

Pozvánka na veřejnou schůzi 26.5.2016

Návrh zadání ÚP Velenov

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELENOV vyvěšeno 18.5.2016

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 18.5.2016

 

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření 2015

 

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015

 

Inventurní evidence příloha č.2

 

MAJETEK POŘÍZENÝ V ROCE 2015 příloha č.2

 

Inventarizační zpráva obce Velenov za 2015 příloha č.3

 

Rozvaha příloha č.4

 

Příloha č.5

 

Výkaz zisku a ztrát Příloha č.6

 

Komentář k hospodaření obce Příloha č.7

 

Čerpání dotací Příloha č.7

 

Rozpočtové opatření Příloha č.8